Vid flera tillfällen har rummen för sortering av återvinning av material belamrats av material, som inte skall lämnas där (möbler, trävirke, bilbatterier). Styrelsen förmodar att detta beror på okunskap om gällande regler och vill uppmana alla medlemmar att sätta sig in i de regelverk, som gäller. Regler finns anslagna på dörrarna till återvinningsutrymmena. Det är inte heller tillåtet att ställa möbler, virke mm i källargångarna. Föreningen har rätt att låta borttransportera otillåtet material från dessa utrymmen och debitera felande medlemmar för kostnaderna.