Det har nu hänt igen. Medlemmar har upplevt att de blivit så störda av grannar (och besökare hos dessa grannar) att de använt möjligheten att tillkalla störningsjour. För varje tillfälle debiteras föreningen 1 000 kr. Föreningen har och kommer att uppmana störande medlemmar att stå för dessa kostnader, som annars belastar de andra medlemmarna och grannarna.
Vi upplever att vi har en bra och trevlig förening som förtjänar att alla känner till och rättar sig efter de regler, som ett bra grannskap kräver.